Misyonumuz

Balıkesir ilindeki Aile Sağlığı Çalışanlarını tek çatı altında toplayarak, ulusal platformlarda temsil etmeyi, Aile Sağlığı Elemanlarının haklarını korumayı ve geliştirmeyi görev edinerek, sosyal, bilimsel, ekonomik ve hukuki konularda en iyi koşullarda çalışmalarını sağlamayı, oluşan sorunların çözümüne hizmet verdiği toplumun sağlığını da dikkate alarak katkıda bulunmayı, faaliyetlerini uluslararası normlar, etik ilkeler ışığında, şahıslardan ve siyasi kurumlardan bağımsız bir şekilde, yasal sınırlar çerçevesinde yerine getirmeyi görev edinen bir dernektir.

Yorum Kapalıdır.